TUMLINGERYTMIK

Musik, glæde og nærvær!

I Frederiksholm Kirke kan alle børn mellem 1 og 6 år komme med til Tumlingerytmik, hvor både børn og forældre danser, synger, sanser og eksperimenterer med instrumenter og sjove rekvisitter. Med sange og salmer, fagter og bevægelser, rim og remser kommer sanserne i spil, og I får et fælles musikalsk repertoire, I kan bruge hjemme.

Underviseren er Sandra Skov Fallesen, som er uddannet musikpædagog fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, og har flere års erfaring med det musikpædagogiske arbejde. 

Rytmikforløbet er 5 torsdage, og den sidste gang er en festlig tumlingegudstjeneste, hvor alle er velkommen, også dem der ikke har deltaget i rytmik forløbet.

Holdene er aldersopdelte:

  • 1 til 3-årige: kl. 15.30 - 16.30
  • 4 til 6-årige: kl. 16.30 - 17.30

Det næste gratis rytmikforløb starter i august og foregår på følgende torsdage:

  • 17. august
  • 24. august
  • 7. september
  • 14. september
  • 21. september - Tumlingegudstjeneste kl. 16.15 (Alle er velkommen - også dem der ikke har deltaget på holdene - ingen tilmelding.)

Tilmelding til Tumlingerytmik
Pladserne går efter først-til-mølle princippet, så skynd dig at tilmelde jer på soje@km.dk. I mailen skal du oplyse: Barnets navn, fødselsdato, forælders navn, telefonnummer samt e-mail.

Tumlingerytmik er gratis. Ikke-medlemmer af folkekirken bedes lægge et beløb i kirkebøssen.

Der er plads til maks. 15 deltagere på hvert hold.

 

 

TUMLINGEGUDSTJENESTER

Hvert tumlingeforløb sluttes af med tumlingegudstjeneste med efterfølgende gratis aftensmad. Åben for alle - også dem, der ikke har deltaget på rytmikholdene.

Den næste tumlingegudstjeneste 21. september 2017 kl. 16.