Tirsdag d. 24. oktober kl. 20
Frederiksholm kirke, Louis Pios Gade 8, 2450 KBH SV
FRI ENTRÉ

LUTHER - TIL KAMP MED ORDET

Tirsdag d. 24. oktober kan du blive meget klogere på reformationens fader, når skuespiller Caspar Koch opfører en såkaldt kirkefortælling om Martin Luther i Frederiksholm kirke. 

I anledning af 500-året for, at Martin Luther skrev sine berømte teser i Wittenberg, har skuespilleren Caspar Koch skabt denne nye kirkefortælling, som i en blanding af historiefortælling og monolog kredser om den følsomme teolog, der tog kampen op mod paven, og samtidig var en grov karl, der kunne svine sine modstandere til på det voldsomste. Med stor sproglig finfølelse og genialitet skabte han det moderne sprog med sin tyske bibeloversættelse, samtidig med at hans personlige udtryksform brugte platte billeder af kroppens udsondringer.

Martin Luthers teser var ikke ment som et opgør med den mægtige pavemagt i Rom. De var tænkt som en hjælp og en vejledning, men efterhånden åbnede de for reformationen, der siden har præget hele Europa, fordi man enten var for eller imod.

Caspar Koch er uddannet skuespiller og har i 25 år også været lektor i kommunikation. Han tidligere levendegjort beretninger om skikkelser som apostlen Peter, digterpræsten Kaj Munk og den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer.

Der er fri entré til arrangementet, og der vil være en billig bar med vin, øl og vand.

Del dette: