Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsplejen

Menighedsplejen holder årsmøde torsdag den 13. april 2023 kl. 15.45 i Krypten i Frederiksholm kirke. Alle er velkommen!

Se indkaldelse og dagsorden her

Sydhavn Sogns Menighedspleje er en juridisk selvstændig forening indenfor Folkekirkens diakonale menighedsarbejde. Menighedsplejen er medlem af Samvirkende Menighedsplejer.

Foreningens formål er at varetage diakonale opgaver (kirkelig-sociale) overfor sognets beboere – enkeltpersoner såvel som grupper. I Sydhavn Sogn bevilliger Menighedplejen blandt andet mindre pengebeløb samt julehjælp til værdigt trængende i sognet. Herudover bevilliger menighedsplejen madbilletter, der kan indløses i SydhavnsCompagniet. For at søge om disse midler, skal man møde op på Sydhavn Sogns kirkekontor.

Menighedsplejens arbejde finansieres blandt andet via tilskud fra fonde, indtægter i form af arv og gaver, billet- og barsalg ved arrangementer i kirken samt kollekter. 

Læs menighedsplejens vedtægter

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges således:
3 medlemmer vælges af årsmødet for 2 år (2 vælges i lige år, 1 i ulige år)
2 medlemmer vælges af menighedsrådet blandt rådets medlemmer gældende for menighedsrådets valgperiode.
Sognets præst(er) er medlem(mer) af bestyrelsen, såfremt de ønsker det.

Menighedsplejens revisor (ikke medlem af bestyrelsen) vælges af årsmødet i lige år.

Formand: Dorte Jensen
Næstformand: Helle Strømsted Petersen

Kasserer: Eva Geert Jørgensen

Bestyrelsesmedlem: Christian Rydahl
Bestyrelsesmedlem: Anne Nørby Madsen 
Bestyrelsesmedlem: Zelia de Olivieria

Suppleant: Berit Kokholm Jensen
Revisor (udenfor bestyrelsen): Finn Arvedsen 
Revisorsuppleant: Helle Strømsted Petersen

DONATIONER

Ønsker du at donere til Menighedsplejen, kan du gøre det via mobile pay: 56982

Ønsker du at testamentere et større beløb, kan du evt. kontakte formand Dorte Jensen via tlf. 50 59 99 65 / Mail: doje922@gmail.com