Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Fødsel & faderskab

Fødsel

Når et barn bliver født, indberetter jordemoderen fødslen digitalt til moderens bopælssogn, som registrerer fødslen.

Har der ikke medvirket en jordemoder til fødslen, skal forældrene selv anmelde fødslen i det sogn, hvor moren har bopæl. Har moderen ikke dansk folkeregisteradresse, skal forældrene ligeledes selv anmelde fødslen i det sogn, hvor fødslen har fundet sted.

Får du brug for en Fødselsattest til dit barn, kan den afhentes på kirkekontoret mod forevisning af billed-ID. 

Faderskab

Forældre, der ikke er gift, men ønsker fælles forældremyndighed, skal udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring. Erklæringen udfyldes digitalt på borger.dk senest 14 dage efter barnets fødsel. Sognet registrerer herefter faderskabet og den fælles forældremyndighed.

Har sognet ikke rettidigt modtaget Omsorgs- og ansvarserklæringen, giver vi meddelelse herom til Statsforvaltningen, som vil kontakte barnets mor med henblik på af få afgjort faderskabet.

I ganske særlige tilfælde, hvor forældrene ikke begge har Nem-ID, skal erklæringen udfyldes på papirblanket og indleveres på kirkekontoret.

Kontakt os, hvis I er i tvivl!