SORGGRUPPER FOR BØRN/UNGE

Fra januar 2018 tilbyder Frederiksholm kirke gratis sorggrupper for børn og unge i alderen 6-10 år og 11-20 år.

Mange børn og unge lever i dag alene med deres sorg. Det kan være sorgen over at have en syg søskende – eller sorgen over at have mistet en forælder eller anden nærtstående familiemedlem. Sorg gør ondt. Sorg er ikke noget, man ”kommer over” – det er noget man skal lære at leve med. 

Formålet med en sorggruppe er at give børn og unge mulighed for at dele deres oplevelser med jævnaldrende, der også har haft død eller livstruende sygdom inde på livet. I sorggruppen kan børnene møde forståelse for de mange svære tanker og følelser, der knytter sig til et tab eller det at have en alvorligt syg pårørende. 

Hvem er vi 
Grupperne ledes af sognepræst Heidi Røn Preem og aktivitetskonsulent Stine Ovgaard. Vi har begge modtaget undervisning i børns sorgprocesser og afholdelse af sorggrupper med særligt fokus på børn. Heidi Røn Preem har desuden tidligere erfaring med at facilitere sorggrupper for børn. 

Praktisk info 
Det er gratis at deltage. Inden optagelse i sorggruppen holder vi et indledende møde af cirka en times varighed, hvor forældrene/værge er til stede sammen med barnet/den unge. Sorggruppe-samtalerne varer mellem1 og 2,5 time, og vi starter altid med at spise boller og drikke kakao sammen, inden samtalerne går i gang. 

De to sorggrupper mødes hver 14. dag: 

· Gruppen for børn i alderen 6-10 år: tirsdage i ulige uger. Kl. 14:15

· Gruppen for børn/unge i alderen 11-20 år: tirsdage i lige uger. Ring nærmere for tidspunkt.

For nærmere information kontakt Stine Ovgaard på soje@km.dk // tlf. 2945 3964.