Frederiksholm kirkes historie

Sammenlignet med mange andre kirker er Frederiksholm kirke det man vil kalde ’en ung kirke’. Faktisk skal vi ’kun’ tilbage til 1918 før de første mursten til kirken så dagens lys. Før 1918 var Sydhavnsområdet en del af Valby Sogn, men i takt med, at folketallet steg, opstod behovet for en udskillelse af sognet.
 
I 1918 byggede man en midlertidig kirke i en barak på Mozarts Plads – tæt på Teglværket Frederiksholm. Kirken blev til Frederiksholm kirke og rykkede til sin nuværende lokation på Louis Pios Gade.
 
I 1927 blev menighedshuset, tegnet af arkitekterne Adam Møller og H.P. Gyllembourg Koch, indviet. Planen var, at den egentlige kirkebygning skulle opføres vinkelret på menighedshuset med et kuppelspir som tårn mellem de to bygninger. Pengene slap midlertidig op, kirken blev aldrig bygget og tårnet nåede kun en tredjedel af den planlagte højde. I 1952 fik Frederiksholm kirke sin nuværende skikkelse ved de samme arkitekter. Menighedshuset blev forlænget med otte meter og blev til det kirkerum, vi kender i dag, imens tårnet blev færdigbygget – dog i en lidt enklere udgave med sadeltag og lige afskårne gavle, end den oprindelige plan.
 
I 1990 blev kirkerummet renoveret. PH-lamperne i loftet kom til, nichen bag alteret blev malet gul – senere guld – og alterets forside samt salmenummertavler blev til den velkendte blå farve, der går igen flere steder i kirkerummet.
 
Indtil 2007 bestod Sydhavn Sogn af to sogne - Frederiksholm Sogn og Sjælør Sogn. Efter en længere proces valgte menighedsrådene i begge kirker at sammenlægge de to kirker/sogne, så de to sogne blev til ét sogn og én kirke = Frederiksholm kirke i Sydhavn Sogn. Siden 2007 har Frederiksholm kirke derfor været eneste fungerende kirke i Sydhavn. Lige indtil Kirkeskibets indvielse i 2019. Læs mere om Kirkeskibet her.
 
I 2014 kom kirketårnet til at se noget anderledes ud end tidligere. Danmarks første klatrevæg på et kirketårn blev nemlig indviet. Læs klatrevæggens historie her.
 
Sydhavn Sogn er et sogn i konstant vækst. Sognet vokser sig for hvert år større og større, hvorfor Frederiksholm kirke – og det midlertidige Kirkeskib 2450 - efterhånden er blevet for lille til at dække nu et af Danmarks største sogne. Der skal derfor bygges en ny kirke på Teglholmen. Kirken forventer at stå færdig i april 2027. Læs mere om den ny kirke her.
 
FAKTA OM FREDERIKSHOLM KIRKE
 
Kirkeklokke og udsmykning
Kirkeklokken er støbt i Heidelberg i 1968. Korets gavl er udsmykket med et kors, kombinerer med en cirkel, et symbol på evigheden. Over indgangsdøren til Våbenhuset ses de to græske bogstaver K og R, de første bogstaver i Kristus. De kan også læses som latinske bogstaver P og X – en forkortelse for ordet pax, der betyder fred.
 
Alter
Alterets eneste udsmykning er et helt enkelt kors, som belyses bagfra. Altertæppet fra 1993 er tegnet og vævet af hhv. Ullrich og Mette Lise Rössing i Vrangstrup.
 
Døbefont
Døbefonten er lavet af billedhugger Rasmus Harboe i 1918. Den er formet og brændt af ler fra Frederiksholm Teglværk og doneret i gave af Teglværket. Fontens sider er udsmykket med englehoveder og planteornamenter og en tekst øverst: ’Hvo som tror og bliver døbt skal blive salig’. På dåbsfadet er der afbildet tre fisk.
 
Gyldent krucifiks
Det gyldne krucifiks, der hænger på væggen overfor indgangen til kirkerummet er en kopi af et af hovedværkerne i Danmarks tidligere middelalderkunst, Aaby-krucifikset, som nu er på Nationalmuseet. Det viser Kristus som den sejrende konge.
 
Lysgloben
Lysgloben er fra 2010 og lavet af Gitte Christensen fra Kvindesmedien på Christiania.
 
Kirkeskibet i loftet
Det er almindeligt at finde kirkeskibe hængende i loftet i de danske kirker. Skibet skal opfattes som et symbol på kirken, der som skib bringer menigheden sikkert i havn. Kirkeskibet i Frederiksholm kirke er en model af den fuldriggede klipper Cutty Sark, bygget i Skotland i 1869.
 
Orgel
Troels Krohn-orgelet er stilmæssigt et barokorgel fra 1968. Orglet har 16 stemmer fordelt på to manualer og pedal. Orglet er blevet omintoneret i 1992 og 2017 og har i samme periode fået fornyet hele instrumentets mekanik samt skiftet 4 registre. Orgelfacaden er tegnet af Johannes Exner.