Menighedsrådet

 

Menighedsråd og præster i Sydhavn Sogn

Det nuværende menighedsråd blev konstitueret den 25. november 2020 og har en funktionsperiode, der løber fra første søndag i advent 2020 til første søndag i advent 2024. Sognepræsterne er fødte medlemmer at rådet. Find kontaktinformation på sognets præster Morten Sternberg, Marie Sigaard Andersen og Christian Rydahl under Præster

Send en sikker mail til menighedsrådet i Sydhavn Sogn her.

MENIGHEDSRÅDET 2020-2024

Jane Heitmann
Formand (medlem af menighedsrådet siden 2020)
Tlf. 61 44 22 33 

 

"Sydhavn sogn er levende og mangfoldigt. Det skal vores arbejde i Menighedsrådet og i kirken afspejle. Som formand er det en prioritet for mig, at endnu flere finder vej til sognets to kirker og her har mulighed for at finde sjælero og samtidig blive en del af et stærkt fællesskab, med en eller flere af kirkens mange aktiviteter som omdrejningspunkt. Om kort tid skal vi bygge en ny kirke på Teglholmen. Det er en stor, vigtig og spændende opgave. En kirke der åbner sig mod vandet, vil blive en god ramme for kirkelige aktiviteter for sognets nye borgere, men også binde Sydhavnen sammen – det gamle grønne og det nye blå."

 

Jane Heitmann er til daglig formand i Krifa. 

 

 

 

Olav Karup Clausen
Næstformand og kontaktperson (medlem af menighedsrådet siden 2020)
Tlf: 31 24 08 88 / Mail: omc@km.dk

 

"Jeg har valgt at involvere mig i Sydhavn Sogn, da jeg har et ønske om at gøre en forskel, en forskel til glæde og gavn for menigheden. Jeg ønsker at være medvirkende til at skabe en spændende og nærværende kirke. Jeg har flere områder jeg brænder for, blandt andet unge mennesker. Jeg tror desværre også vi i dagens Danmark har mange ensomme mennesker, som vi som kirke kunne gøre en god indsats for."

 

Olav er oprindeligt uddannet folkeskolelærer, men har taget springet og læser nu teologi.

 

 

 

 

Helle Strømsted Petersen
Kasserer (medlem af menighedsrådet siden 2018)
Tlf. 21 90 07 98 / Mail: hesp@km.dk

 

"Jeg har valgt at sidde i menighedsrådet, fordi jeg godt kan lide at gøre noget godt for det sogn, jeg bor i. Jeg synes det er dejligt, at kirken er med til at gøre en forskel for lokalsamfundet."

 

Helle arbejder til daglig som fuldmægtig i økonomiafdelingen på Frederiksberg Rådhus.

 

 

 

 

 

 

Anne-Dorte Jensen 
(Medlem af menighedsrådet siden 2007)
Tlf. 50 59 99 65 

 

"Jeg var leder af et værested Amadeus for hjemløse i Sydhavnen, som kirken støttede økonomisk. Via den vej kom jeg i menighedsrådet. Jeg brænder for sognets dårligst stillede mennesker, og er derfor også forperson for Menighedsplejen."

 

Dorte er efter mange år på arbejdsmarkedet nu pensionist. Hun sidder i bestyrelsen i ejerforeningen i Krøyer Hus i Carlsberg byen, er frivillig i Sct.Nicolai Tjenesten - Kirkens Korshær, er ivrig svømmer, har gået caminoen og hærvejen og går til korsang i Sydhavnskoret.

 

 

 

Christian Rydahl (sognepræst) (provstiets præsterepræsentant)
(Præst i Sydhavn Sogn siden 2019)
 Tlf.  26 83 39 96 (træffes man-tors) / Mail: cry@km.dk

 

"Menighedsrådet repræsenterer hele Sydhavn Sogns menighed, og består af frivillige ildsjæle. For mig som præst er det derfor afgørende at have en god dialog med MR, da det i praksis er i samarbejdet mellem dem, præsterne og personalet at kirkens liv bliver udformet." 

 

Når Christian ikke er på arbejde, bruger han tid med sin familie eller mister sig selv i et stykke litteratur eller musik.

 

 

 

 

 

David Tange
Tlf. 20 91 71 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivan Juhl Knudsen
Tlf.  20 91 08 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janie Marie Bloch
(Medlem af menighedsrådet siden december 2022 - før suppleant siden 2020)

 

"Jeg har valgt at gå ind i menighedsrådet, for at kunne være med til at styrke kirken og børne- og ungearbejdet i sognet gennem mit virke som FDF-leder i kirken."

 

Til dagligt arbejder Janie som sosu-assistent.

 

 

 

 

 

 

 

Karin Holm 
(Medlem af menighedsrådet siden 2012)
Tlf. 20 53 75 85 

 

"Jeg flyttede til Sydhavn i februar 2012, og faldt straks for stedet. Her er højt til loftet og en stor blomsterhave. Det bedste sted, jeg har boet i København. Jeg har tidligere siddet 16 år i et menighedsråd, før jeg rejste til Grønland i 2004. Da jeg flyttede til Sydhavn, og spadserede kolonihaverne tynde med min hund, fik jeg lyst til atter at indtræde i kirkearbejdet og begyndte at gå til orienteringsmøderne. Det har jeg ikke fortrudt. Det er meget berigende."

 

Karin er folkepensionist og engageret i foreninger som fx håndarbejde, comics og grønlændere.

 

 

 

 

Linda Kellam
(Medlem af menighedsrådet siden 2001)
Tlf. 20 46 69 31 

 

"Bag om Biblen, forståelse og ligeværd, Nåden og Tilgivelsen".

 

Til daglig filosoferer Linda.

 

 

 

 

 

 

 

Louise Lindberg Heldmann
(Medlem af menighedsrådet siden 2016)
Tlf. 29 90 66 63 

 

"Frederiksholm kirke har altid været en del af mit liv. Jeg er døbt og konfirmeret her og nu er jeg også klatreinstruktør på kirkens klatrevæg. Jeg elsker at se folks glæde, når de klatrer op ad klatrevæggen. Jeg synes det er fedt, at der er så meget bevægelse i Frederiksholm kirke. Det vil jeg gerne bidrage til. Derfor er jeg med i menighedsrådet."

 

Til daglig dyrker Louise yoga, er indehaver af garnbutikken Lindberg Strik på Borgbjergsvej og nyder sin kolonihave i H/F Frem.

 

 

 

 

Morten Sternberg (kbf. sognepræst)
(Præst i Sydhavn Sogn siden december 2021)
Tlf. 51 80 30 85 (træffes tirs-fre) / Mail: mos@km.dk

 

"Jeg kan bruge MR som samarbejdspartner, når der skal sættes rammer for at lave kirke. Når vi ser bort fra de ting, som jeg skal lave som præst (højmesser, bisættelser, dåb, vielser, osv) er rådet uundværligt, når vi sammen skal beslutte, hvilken vej vi gerne vil have, at Sydhavn Sogn skal bevæge. Skal vi fx satse mere på børnefamilier ved at bruge penge og tid på børnevenlige arrangementer? Har vi forsømt de ældre og derfor skal sætte ind med flere arrangementer i dagtimerne i hverdagen? Eller skal vi prøve at få fat på de unge studerende på AAU? Vi kan jo ikke det hele, og derfor er det vigtigt, at råd og præster får diskuteret, hvor vi skal sætte ind."

 

En præst har aldrig fri! Men hvis det sker, er Morten sammen med sin familie. Morten tager i sommerhus, laver keramik, lærer Sydhavnen bedre at kende, går i havnebadet, tager på museer, går i Zoo eller måske en tur i tivoli.

 

 

 

Marie Sigaard Schou (sognepræst)
(Præst i Sydhavn Sogn siden december 2021)
Tlf. 28 59 44 41 (træffes tirs-fre) / Mail: masa@km.dk

 

"Frederiksholm kirke og Kirkeskibet 2450 er hele Sydhavns. Det står enhver frit for at stille op til menighedsrådet eller stemme på den kandidat, man mener repræsenterer ens ønsker for kirkelivet bedst. Som præst er jeg født medlem af menighedsrådet, så jeg kan altså hverken vælges til eller fra. Det skyldes bl.a., at præsten har en vigtig rolle at spille som teologisk sagkyndig for et menighedsråd, der skal skabe kirke ”i troskab mod den evangelisk-lutherske folkekirke,” som det hedder i menighedsrådsløftet. Menighedsrådet løfter mange forskellige typer af opgaver lige fra administrative opgaver over bygningsbevarende arbejde til det innovative og kreative arbejde med kirkens aktiviteter og gudstjenester. Jeg er som præst interesseret i alle aspekter af kirkens liv og trivsel, men det er særligt at skabe gode rammer for sognets gudstjenesteliv, der har min store interesse."

 

I sin fritid kan Marie godt lide at læse filosofi og skønlitteratur, studere billedkunst, tegne, male, løbe en tur i Søndermarken, binge serier, spille skak med sin mand, spise (alt for mange) lakridser og danse pole dance.  

 

 

Roger Ridley Pedersen
(Medlem af menighedsrådet siden 2020 - første år som suppleant)
Tlf. 36 46 26 83

 

"Jeg er et troende menneske. Jeg tror, at vi er født troende."

 

Roger er til daglig pensionist.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenna Hermansen 
(Medlem af menighedsrådet siden 2018).

 

"Det var klatretårnet, der lokkede mig til kirken, men nu er det Kirkeskibet og alle de spændende projekter i sognet, der holder mig til ilden. Diversiteten i Sydhavnen tiltaler mig og jeg elsker at møde alle slags mennesker i kirken og arbejdet i menighedsrådet".

 

Til daglig er Tenna teologistuderende, bogelsker, kunstner, klatreentusiast og mor. 

 

 

 

 

 

 

Thomas Heie Nielsen 
(Medlem af menighedsrådet siden 2006)
Tlf. 26 16 98 81

 

"Jeg er meget optaget af, at vi åbner kirken mere op og gør kirken tilgængelig og relevant for moderne familier, som normalt ikke kommer i kirke. Vi skal afsøge grænserne for, hvad kirken kan og prøve forskellige formater af. Kirken skal ikke være et museum. Men et sted med højt til loftet og plads tilfornyelse."

 

Thomas er til daglig: Fængselsbetjent. Fotograf. Frem’er. Friluftsmenneske. Far. Farfar.

 

 

 

 

 

 

Thomas Søborg Lassen (medlem af provstiudvalget)
(Medlem af menighedsrådet siden 2020)

 

"Jeg har valgt at gå ind i Sydhavn Sogns menighedsråd på grund af den nye kirke, og for at lave et frivilligt stykke arbejde i det område, jeg bor i."

 

Thomas arbejder til dagligt i forsvaret, hvor han er major i hæren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Morten Lyck Clemmensen
Kirkeværge (udenfor rådet)
Tlf. 24 62 12 55
Mail: molc@km.dk