Begravelse og bisættelse

Dødsfald

I dagene efter et dødsfald skal de pårørende midt i sorgen tage stilling til mange spørgsmål og ordne mange praktiske forhold. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse. Men man kan også vælge at stå for alle eller dele af de praktiske forhold omkring en begravelse selv. I så fald skal du anmelde dødsfaldet via Borger.dk, kontakte præsten, krematoriet eller kirkegården og kirkekontoret

 

På kirkekontoret vil kordegnen vejlede dig i mulige tidspunkter for højtideligheden og sørge for, at du bliver kontaktet af den præst, der vil forestå begravelsen.

 

Begravelsen eller bisættelsen skal finde sted senest otte dage efter dødsfaldet.

 

Bisættelse eller begravelse

Ved dødsfald skal de pårørende tage stilling til, om afdøde skal begraves eller bisættes. Har man kendskab til afdødes egne ønsker, skal de naturligvis respekteres.

 

Ved begravelse bliver højtideligheden holdt i kirken eller et kapel, hvorefter kisten bliver kørt ud til graven, hvor jordpåkastelsen foregår.

 

Ved bisættelse bliver kisten med afdøde efter højtideligheden brændt på et krematorium, og asken lægges i en urne, der nedsættes i jorden på kirkegården. Det er muligt at søge om tilladelse til at sprede asken over åbent hav. Der skal forelægge en erklæring fra afdøde om, at det var, hvad afdøde ønskede.

 

Højtideligheden foregår som regel i kirken eller i et begravelseskapel på kirkegården. Det er muligt at afholde bisættelsen enten i Frederiksholm kirke eller på Kirkeskibet.

 

Samtale med præsten

Du vil mødes med præsten for at forberede begravelsen. Her kan du fortælle præsten om afdøde og vælge salmer. I samtalen kan præsten også tilbyde støtte og sjælesorg.

 

På den danske salmebog online kan du høre forskellige salmer, som du kan vælge, I skal synge til begravelsen. Tal med præsten, hvis du har andre ønsker til, hvad I skal synge eller lytte til.

 

Begravelseskaffe

Det er muligt at booke til begravelseskaffe i Frederiksholm kirke. Læs mere her.