Sydhavn Sogns Menighedsplejen

Sydhavn Sogns Menighedspleje er en juridisk selvstændig forening indenfor Folkekirkens diakonale menighedsarbejde.

 

Menighedsplejen er medlem af Samvirkende Menighedsplejer.

Foreningens formål er at varetage diakonale opgaver (kirkelig-sociale) overfor sognets beboere – enkeltpersoner såvel som grupper. I Sydhavn Sogn bevilliger Menighedplejen blandt andet mindre pengebeløb samt julehjælp til værdigt trængende i sognet.

 

Herudover bevilliger menighedsplejen madbilletter, der kan indløses i SydhavnsCompagniet. For at søge om disse midler, skal man møde op på Sydhavn Sogns kirkekontor.

 

Menighedsplejens arbejde finansieres blandt andet via tilskud fra fonde, indtægter i form af arv og gaver, billet- og barsalg ved arrangementer i kirken samt kollekter. 

 

Læs menighedsplejens vedtægter

 

Kontakt

Har du spørgsmål til Sydhavn Sogns menighedsplejen kontakt formand Dorte Jensen via tlf. 50 59 99 65 / Mail: doje922@gmail.com 

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges således:
3 medlemmer vælges af årsmødet for 2 år (2 vælges i lige år, 1 i ulige år)
2 medlemmer vælges af menighedsrådet blandt rådets medlemmer gældende for menighedsrådets valgperiode.
Sognets præst(er) er medlem(mer) af bestyrelsen, såfremt de ønsker det.

 

Menighedsplejens revisor (ikke medlem af bestyrelsen) vælges af årsmødet i lige år.

 

Formand: Dorte Jensen
Næstformand: Helle Strømsted Petersen

Kasserer: Charlotte Kreipke 

Bestyrelsesmedlem og sekretær: Jannie Mejer Clausen

Bestyrelsesmedlem: Christian Rydahl
Bestyrelsesmedlem: Anne Nørby Madsen 
Bestyrelsesmedlem: Zelia de Olivieria

Revisor (uden for bestyrelsen): Finn Arvedsen 
Revisorsuppleant: Helle Strømsted Petersen

 

Donationer

Ønsker du at donere til Menighedsplejen, kan du gøre det via mobile pay: 56982

 

Ønsker du at testamentere et større beløb, kan du evt. kontakte formand Dorte Jensen via tlf. 50 59 99 65 / Mail: doje922@gmail.com