Sydhavn Sogns Menighedsplejen

Om Menighedsplejen

Sydhavn Sogns Menighedspleje er en juridisk selvstændig forening indenfor Folkekirkens diakonale menighedsarbejde.

 

Menighedsplejen er medlem af Samvirkende Menighedsplejer.

Foreningens formål er at varetage diakonale opgaver (kirkelig-sociale) overfor sognets beboere – enkeltpersoner såvel som grupper. I Sydhavn Sogn bevilliger Menighedplejen blandt andet mindre pengebeløb samt julehjælp til værdigt trængende i sognet.

 

Herudover bevilliger menighedsplejen madbilletter, der kan indløses i SydhavnsCompagniet. For at søge om disse midler, skal man møde op på Sydhavn Sogns kirkekontor.

 

Menighedsplejens arbejde finansieres blandt andet via tilskud fra fonde, indtægter i form af arv og gaver, billet- og barsalg ved arrangementer i kirken samt kollekter. 

 

Læs menighedsplejens vedtægter

 

Kontakt

Har du spørgsmål til Sydhavn Sogns menighedsplejen kontakt formand Jannie Meier Clausen via mail Jannie310@gmail.com.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges således:
3 medlemmer vælges af årsmødet for 2 år (2 vælges i lige år, 1 i ulige år)
2 medlemmer vælges af menighedsrådet blandt rådets medlemmer gældende for menighedsrådets valgperiode.
Sognets præst(er) er medlem(mer) af bestyrelsen, såfremt de ønsker det.

 

Menighedsplejens revisor (ikke medlem af bestyrelsen) vælges af årsmødet i lige år.

 

Formand: Jannie Meier Clausen
Næstformand: Helle Strømsted Petersen

Kasserer: Charlotte Kreipke 

Bestyrelsesmedlem: Maria Bedsted

Bestyrelsesmedlem: Christian Rydahl (præst)
Bestyrelsesmedlem: Karin Holm
Bestyrelsesmedlem: Zelia de Olivieria

Revisor (uden for bestyrelsen): Thomas Lassen

 

Donationer

Ønsker du at donere til Menighedsplejen, kan du gøre det via mobile pay: 56982

 

Ønsker du at testamentere et større beløb, kan du evt. kontakte formand Jannie Meier Clausen via mail Jannie310@gmail.com.