Navngivning

Alle børn skal navngives senest seks måneder efter fødslen.

Hvis barnet ikke skal døbes eller først døbes efter, det er fyldt seks måneder, skal barnet navngives barnet digitalt på borger.dk.

 

Sognet behandler og registrerer navngivningen.

Kirkekontoret vejleder gerne om reglerne for navngivning, som også kan ses her.

 

​Når navngivningen er godkendt og registreret, får I meddelelse herom på mail, og kan efterfølgende ved personlig henvendelse til kirkekontoret og mod forevisning af billed-ID rekvirere en Personattest. I vil få tilsendt Sundhedskort fra regionen.