Klatrevæggens historie

Kom himlen nærmere!  
Den 7. september 2014 blev klatrevæggen på Frederiksholm Kirkes 18 meter høje kirketårn indviet. Her blev det muligt for både børn, unge og voksne at klatre op i forskellige sværhedsgrader, og tilmed rappelle ned ad kirketårnet.

 

Det viste sig dog, at det kun var første etape. Allerede året efter blev der lavet forbedringer og justeringer. Og i 2015 blev den nye klatrevæg indviet. Den fik både et helt nyt look, og der blev tilføjet endnu flere klatreudfordringer.

 

Det kan lyde som en pudsig gimmick at begynde på at bestige et kirketårn, men for en kirke giver det rigtig god mening. Initiativtager og tidligere sognepræst i Sydhavn Sogn Helene Ferslev forklarer om baggrunden for tiltaget:

 

”Man må gerne få følelsen af at blive udfordret, når man kommer i kirke. Vi har mange tilbud, hvor man kan blive udfordret mentalt og åndeligt, og nu vil vi også tilbyde en fysisk udfordring. Tro handler i bund og grund om tillid og håb, og med klatrevæggen kan man nu udfordre sit mod og sin tillid. Den fysiske udfordring, som klatrevæggen giver én, minder om den bevægelse, man fortager i det indre, når man tror. Vil man tro, må man turde slippe jorden i sin søgen efter svar og mening i noget, der er større end en selv. På samme måde slipper man helt konkret den faste grund under fødderne, når man klatrer og rappeller på kirketårnet på Frederiksholm kirke".

 

Det handler om tillid
Ideen til klatrevæggen fik Helene Ferslev på en korsikansk klippevæg: ”Når man hænger der i en tynd nylonsele højt oppe i luften, og mærker den enorme himmel over sig og den dybe afgrund under sig, så føler man, at man er spændt ud mellem himmel og jord. Man får en kropslig oplevelse af, hvad det vil sige at have tillid og håb til, at der er noget, der bærer en oppe. Helt konkret er man dybt afhængig af dem, man klatrer med. Man forpligter sig til at tage vare på de andre i gruppen og styrke og støtte hinanden, når man klatrer. Det minder meget om næstekærligheden, som kristendommen kræver af en.” 

 

Vi vil udfordre krop og ånd
Frederiksholm Kirke vil gerne engagere og udfordre borgerne i lokalområdet. Helene Ferslev uddyber: ”Vi har mange aktiviteter, der taler til hjernen og hjertet, men vi vil også gerne udfordre folk, der kommer i Frederiksholm kirke til at koble krop og ånd. Folk skal selv have mulighed for at mærke den udfordring, som troen er, og med dette projekt vil vi forsøge at give troen et fysisk udtryk, så det ikke kun er noget, der optager os intellektuelt. ”

 

Klatrevæggen skaber fællesskab
”En klatrevæg på kirketårnet handler ikke om at pynte kirken for at få mere opmærksomhed”, siger Helene Ferslev. ”Det stikker meget dybere. Det handler om et nyt symbol på tro. Vi vil ikke erstatte gudstjenesterne og ritualerne med en fysisk udfordring. Vi vil supplere de kirkelige handlinger med noget mere og noget andet. Vi fastholder den teologiske refleksion over, hvad det vil sige at være menneske og være spændt ud mellem himmel og jord. Samtidig er det også vores hensigt at skabe fællesskaber på tværs af sociale og kulturelle skel. Når man står for foden af klatrevæggen er vi alle lige. Det kræver det samme mod og den samme tillid at stige til vejrs, lige gyldig hvem du er. Det giver rigtig god mening i Sydhavn Sogn, som er et meget broget sted at være. Her bor høj såvel som lav, og vi vil gerne skabe nogle aktiviteter, der skaber tillidsfulde fællesskaber, hvor der ikke er fokus på hinandens forskelligheder, men på omsorgen og omtanken for hinanden. ”  

 

Menighedsrådet bakker op
Menighedsrådet i Sydhavn Sogn har helt fra begyndelsen været begejstrede over de muligheder, som klatrevæggen giver for kirken og lokalområdet. 

 

Men det er ikke kun folk i Sydhavn, der har fået glæde af de nye klatremuligheder. Børn, unge og voksne fra hele Vor Frue-Vesterbro Provsti og fra Københavns Stift har fået mulighed for at prøve kræfter med kirketårnet. Det har i særlig grad været oplagt for konfirmander at lægge vejen forbi klatrevæggen. Men det er også muligt for grupper uden for kirken at booke sig ind på klatrevæggen.